Czy można dotację udzieloną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego rozliczyć fakturą wystawioną przed dniem zawarcia umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lachiewicz Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwe jest uwzględnienie w rozliczeniu dotacji otrzymanej z gminy przez klub sportowy na realizację zadania polegającego na prowadzeniu klubu piłkarskiego – na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – faktur wystawionych przed datą zawarcia umowy z gminą na udzielenie dotacji, a opłaconych już po zawarciu umowy? Czy taką możliwość dopuszcza art. 251 ust. 4 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX