Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca ma podstawy do ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w art. 15g z uwzględnieniem ust. 7 ustawy z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jeżeli nie obniża wynagrodzenia pracownika i wypłaca pracownikowi minimalne wynagrodzenie zgodnie z warunkami podpisanej umowy?

Pracodawca spełnia pozostałe kryteria pozwalające na ubieganie się o dofinansowanie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?