Czy można dopuścić jako dowód pisemne oświadczenia rodzeństwa osoby, która złożyła wniosek o całkowite zwolnienie z odpłatności za pobyt matki w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X przebywa w DPS. Ma 3 dzieci A, B, C. Pani A złożyła wniosek o całkowite zwolnienie z odpłatności za pobyt X w DPS na podstawie art. 64 ust. 7 u.p.s.

Z dochodów wychodzi jej odpłatność. A dołączyła do wniosku kserokopię ukończenia kursu i świadectwo pracy, z którego wynika, że pracowała od 17 roku życia.

Oświadczyła, że pracowała, aby zabezpieczyć byt rodzeństwa, gdyż rodzice nadużywali alkoholu i nie zabezpieczali potrzeb swoich dzieci - szeroki opis na temat sytuacji rodzinnej, gdy ww. była małoletnia. A nie posiada innej dokumentacji potwierdzającej rażące zaniedbania ze strony X.

Czy pisemne oświadczenia jej rodzeństwa tj. B i C na temat relacji w rodzinie, przebiegu ich dzieciństwa, alkoholizmu X, szerokiego opisu rażących zaniedbań X wobec A, B i C, są dokumentem wskazującym na rażące naruszenie obowiązków rodzinnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX