Czy można dopuścić do działalności pracownika, jeśli był skazany za przestępstwo inne niż przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości i nie dotyczy małoletniego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jekiel Piotr
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy, w związku z przepisem art. 21 ust. 2 u.p.z.p., czy można dopuścić do działalności pracownika lub współpracownika, który przedstawił informację z Krajowego Rejestru Karnego zawierającą dane o wyroku skazującym za czyn z art. 160 k.k. (narażenie na niebezpieczeństwo przez błąd medyczny), tj. przestępstwo z rozdziału XIX k.k.?

Kandydat wyjaśnił, przedstawiając stosowne dokumenty, iż notowanie dotyczy skazania innego niż przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, w tym nie dotyczy małoletniego.

Czy w takim przypadku można dopuścić kandydata do wykonywania obowiązków służbowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX