Czy można dokonać potrącenia kwot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2019 r. została wydana decyzja o nienależnie pobranych świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Następnie w wyniku wniosku strony, zobowiązanie to rozłożono na raty w wysokości 50 zł płatne w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca w okresie marzec 2019 r. - styczeń 2022 r. Decyzje te są ostateczne. W związku z brakiem wpłat, każdorazowo po nieuregulowanej racie wydawano stronie upomnienie oraz w jego następstwie, kierowano do urzędu skarbowego tytuł wykonawczy. W czasie tym strona nie posiadała prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Obecnie od miesiąca maja 2020 r. strona ponowienie uprawniona jest do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Czy organ może dokonać potrącenia z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego nieuregulowanych kwot świadczeń wraz z kosztami upomnienia oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres marzec 2019 r. - kwiecień 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX