Czy można dokonać podziału budynku, aby obciążyć powstałe po podziale nieruchomości służebnościami gruntowymi na użytek odprowadzenia spalin oraz wentylacji pomieszczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działka budowlana zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, składającym się z dwóch lokali mieszkalnych. W obiekcie tym znajduje się wspólny komin, którego przewody służą ww. lokalom mieszkalnym. Przepis art. 93 ust. 3b ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) – dalej u.g.n. określa, że jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części. Uzupełnieniem tego przepisu jest § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663), w którym wskazano, że ww. podział budynku jest dopuszczalny, gdy planowane do wyodrębnienia części budynku mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje. Wskazany powyżej komin jest wbudowany w ścianę rozdzielającą oba lokale.

Czy jest możliwość dokonania takiego podziału ww. budynku, aby obciążyć powstałe po podziale nieruchomości służebnościami gruntowymi polegającymi na prawie korzystania z tych nieruchomości na użytek odprowadzenia spalin oraz wentylacji pomieszczeń za pośrednictwem wskazanego konkretnego kanału kominowego, po części znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX