Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wody pochłodnicze z centrali wentylacyjnych mogą być wprowadzone do ziemi (rozsączanie)?

Jakie warunki wówczas ścieki powinny spełnić?

Jeżeli inwestor zrobi badania wód przed wprowadzeniem ich do gruntu i skład ścieków nie będzie zawierał zanieczyszczeń, to czy takie wody mogą być odprowadzone do gruntu, jeżeli ich temperatura nie będzie wyższa niż 35 stopni C?

Czy można do ziemi zrzucać ścieki przemysłowe inne niż wymienione w treści § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311) - dalej r.s.s.s.w.w.w.z., jeżeli udowodni się, że dopuszczalna zawartość substancji szkodliwych nie została przekroczona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?