Czy można do urzędu złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w formie papierowej i jednocześnie załączyć wymagane ustawowo zaświadczenia o niekaralności na płycie CD?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można do urzędu złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w formie papierowej i jednocześnie załączyć wymagane ustawowo zaświadczenia o niekaralności na płycie CD, gdyż w takiej wersji członkowie zarządu otrzymali zaświadczenia z KRS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX