Czy można dłużnikowi rozłożyć na raty zaliczkę alimentacyjną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r.

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny zwrócił się do tutejszego organu o rozłożenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych.

Świadczenia nie są już wypłacane. Dłużnik ma czworo dzieci, troje z nich wycofało sprawę od komornika, postępowanie egzekucyjne na rzecz trzech wierzycieli jest umorzone.

O ile art. 30 ust. 2 umożliwia rozłożenie na raty należności z tytułu FA, to żaden artykuł ustawy z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.) - u.p.o.u.a., nie daje możliwości rozłożenia na raty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Czy można dłużnikowi rozłożyć na raty zaliczkę alimentacyjną?

Jeśli tak, to na jakie przepisy się powołać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX