Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r.

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny zwrócił się do tutejszego organu o rozłożenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych.

Świadczenia nie są już wypłacane. Dłużnik ma czworo dzieci, troje z nich wycofało sprawę od komornika, postępowanie egzekucyjne na rzecz trzech wierzycieli jest umorzone.

O ile art. 30 ust. 2 umożliwia rozłożenie na raty należności z tytułu FA, to żaden artykuł ustawy z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.) - u.p.o.u.a., nie daje możliwości rozłożenia na raty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Czy można dłużnikowi rozłożyć na raty zaliczkę alimentacyjną?

Jeśli tak, to na jakie przepisy się powołać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?