Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można było udzielić zamówienia na wywóz nieczystości stałych w 2011 r. w trybie zapytania o cenę, przed wejściem w życie art. 9d ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?