Czy można amortyzować tylko część budynku oddaną do używania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wybudowała budynek usługowo-handlowy. W listopadzie otrzymała częściowe pozwolenie na użytkowanie budynku. Od 1.12.2018 r. podpisała umowy najmu na dwa lokale w budynku.

Czy na podstawie częściowego pozwolenia należy przyjąć budynek do ewidencji środków trwałych i go amortyzować?

W jakiej wartości należy przyjąć środek trwały - całość nakładów czy tylko ta część, do której otrzymano pozwolenie na użytkowanie?

Czy należy płacić podatek komercyjny, jeśli np. użytkowana część nie przekracza wartość 10.000.000 zł, a całość budynku to koszt 35.000.000 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX