Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina posiada nieruchomości rolne niezabudowane, które chce oddać w dzierżawę, a które nie są skomunikowane z drogą publiczną. Jedynym możliwym sposobem komunikacji jest pozyskanie zgody właściciela działki przyległej na zapewnienie przejazdu (działki sąsiednie użytkowane rolniczo, bez zabudowy).

Czy możliwym i zasadnym będzie ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego do osób, które przedłożą oświadczenie, w którym potwierdzą, że posiadają możliwość komunikacji z wydzierżawianą działką?

Organ nie będzie weryfikował posiadanego prawa przejazdu, czy służebności, albo innych umów (ustnych lub pisemnych), z których wynikać będzie prawo do użytkowania, a jedynie oświadczenie pisemne przystępującego do przetargu o posiadanym prawie do przejazdu przez sąsiednią działkę, które umożliwi eksploatację nieruchomości. Ponadto gmina jest w posiadaniu innej nieruchomości, która w bezpośrednim sąsiedztwie graniczy z dwiema działkami osób prywatnych, nie jest skomunikowana z droga publiczną. Gmina zamierza wydzierżawić w trybie przetargu ustnego nieograniczonego do właścicieli/użytkowników wieczystych działek przyległych oraz tych, którzy złożą w dniu przetargu oświadczenie co do prawa dojazdu do działki, która ma być przedmiotem dzierżawy. Zasady i warunki, jakie musi spełnić uczestnik przetargu opisane zostaną w regulaminie przetargu.

Czy zastosowanie takiej formy jest zgodne z obecnie obowiązującymi zasadami gospodarowania zasobem?

Z uwagi na fakt, że troską gminy jest to, aby działki były użytkowane i poprzez to zachowanie w dobrej kulturze, a nie posiadają dojazdu, miałaby być użytkowane na podstawi umowy dzierżawy, a o formie przetargu decyduje wójt/burmistrz.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację