Czy możliwy jest podział nieruchomości, mający na celu wydzielenie części budynku na rzecz dotychczasowego, długoletniego najemcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle art. 95 ust. 5 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – dalej u.g.n. możliwy jest podział nieruchomości będącej własnością gminnej spółdzielni "Samopomoc Chłopska" (w likwidacji), mający na celu wydzielenie części budynku (oczywiście wzdłuż pionowych płaszczyzn dzielących budynek na dwie niezależne części) na rzecz dotychczasowego, długoletniego najemcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX