Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2018 r.

PYTANIE

Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego realizuje roboty budowlane polegające na budowie drogi. Jako podstawę rozliczenia przyjęto wynagrodzenie kosztorysowe.

Czy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 p.z.p. możliwe jest zawarcie aneksu do umowy, w którym zwiększy się zakres robót (wydłużenie drogi o kilka metrów) oraz wynagrodzenie (poniżej 15% wartości pierwotnej umowy)?

Zamawiający przewidywał zmiany umowy tylko w zakresie terminu wykonania zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?