Czy możliwe jest zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usług medycznych pomiędzy komandytariuszem oraz spółką?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy lekarz będący komandytariuszem w spółce komandytowej może wykonywać na rzecz tej spółki świadczenia medyczne bez dodatkowej umowy, czy musi zawrzeć z tą spółką tzw. kontrakt ze swoją praktyką lekarską?

Jeśli konieczna jest dodatkowa umowa, to jak kształtuje się odpowiedzialność cywilna lekarza za błąd w sztuce?

Czy jest ona ograniczona sumą komandytową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX