Czy możliwe jest zatrudnienie obywatela Ukrainy na kolejną umowę na czas określany bez ważnej wizy i bez ważnego zezwolenia? - OpenLEX

Czy możliwe jest zatrudnienie obywatela Ukrainy na kolejną umowę na czas określany bez ważnej wizy i bez ważnego zezwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zatrudniam cudzoziemca (obywatel Ukrainy) na umowę o pracę na czas określony od 1.11.2022 do 31.07.2022 r. Pan posiada zezwolenie na pracę typu A do 31.07.2022 r. Wizę ma ważną do 31.07.2022 r. Wniosek o nowe zezwolenie został złożony u Wojewody w czerwcu bieżącego roku (na okres od 1.08.2022 do 31.07.2025 – umowa o pracę). Pracownik przebywał w Polsce przed wybuchem wojny na Ukrainie.

Czy możliwe jest zatrudnienie Pana na kolejną umowę na czas określany bez ważnej wizy i bez ważnego zezwolenia? Czy pracownik może wyrobić wizę w Polsce? Czy musi wrócić na Ukrainę, żeby tam wyrobić wizę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX