Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka planuje wypłatę dywidendy udziałowcowi w walucie obcej - EUR. Projekt uchwały zatwierdzającej dywidendę określoną w PLN do wypłaty w EUR - do przeliczenia wskazuje śr. kursu NBP na dzień przed dokonaniem wypłaty. Spółka posiada rachunek w walucie EUR a środki jakimi dysponuje pozwalają na dokonanie wypłaty. Wycena różnic kursowych od środków zgromadzonych na rachunku EUR odbywa się przy użyciu metody FIFO. Stosowane są kursy:

- NBP średni z dnia poprzedzającego transakcję

- dla wyceny wypływów w walucie EUR (i marginalnie występujących wpływów)

- rzeczywisty kurs banku - dla wpływów EUR z rachunku PLN (z zakupu waluty).

Według spółki od tak określonej wypłaty dywidendy:

- nie wystąpią różnice kursowe NKUP od zobowiązania

- wystąpią podatkowe różnice kursowe wynikające z wyceny rozchodu środków w EUR.

Czy możliwe jest zastosowanie w uchwale - faktycznego kursu dla przeliczenia PLN na EUR (rzeczywistych-historycznych kursów banku średniej ważonej) - z zakupu EUR z rachunku PLN)? Jeśli tak, to jakie różnice kursowe wówczas powstaną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?