Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie zapisami ustawy o odpadach (art. 151) zmiana zarządzającego składowiskiem odpadów wymaga przeniesienia na podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów praw i obowiązków wynikających z decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska i uzyskania przez podmiot zainteresowany tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością. Warunkiem przejęcia składowiska odpadów jest ustanowienie zabezpieczenia roszczeń przez podmiot zainteresowany przejęciem oraz wyrażenie zgody (pisemne oświadczenia) na przyjęcie wszystkich praw i obowiązków zarządzającego dotychczas składowiskiem odpadów.

Czy możliwe jest wystąpienie o zmianę decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów przed nabyciem tytułu prawnego (2.01.2019)?

Czy możemy otrzymać decyzję przenoszącą prawa i obowiązki z instrukcji składowiska na dzień 2.01. (dzień przejęcia majątku) i dostarczenie gwarancji ustanowionej dla nowego prowadzącego np. do końca stycznia, przy założeniu, że gwarancja GiEK będzie nadal obejmować te składowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?