Czy możliwe jest uznanie rekultywacji za zakończoną jedynie dla części obszaru i terenu górniczego objętego koncesją na wydobycie kopaliny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzja określająca osobę obowiązaną, kierunek i termin zakończenia rekultywacji obejmowała cały teren objęty koncesją na wydobycie kopaliny. Spółka na części obszaru górniczego wykonała zabiegi rekultywacyjne i złożyła wniosek o uznanie rekultywacji za zakończoną na terenie zrekultywowanego fragmentu obszaru górniczego.

Czy możliwe jest uznanie rekultywacji za zakończoną jedynie dla części obszaru i terenu górniczego objętego koncesją na wydobycie kopaliny?

Dodam, iż koncesja jest jeszcze aktualna.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX