Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Z dniem 1 września 2015 r. powstaje zespół szkół złożony z gimnazjum i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest j.s.t. - gmina. Dyrektorowi zespołu szkół podlegać będzie obsługa finansowa całej placówki. Przewidujemy utworzenie stanowiska głównego księgowego i księgowego - wynika to z faktu, że w dotychczasowych, odrębnych szkołach, takie stanowiska funkcjonowały, a pracownicy dotychczasowych szkół stają się pracownikami zespołu szkół na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Czy możliwe jest stworzenie stanowiska głównego księgowego i księgowego zespołu szkół z podległością służbową bezpośrednio dyrektorowi zespołu szkół?

Nadmieniam, że są to osoby blisko spokrewnione - matka (główna księgowa) i córka (księgowa). Dotychczas osoby te były zatrudnione w różnych szkołach z podległością służbową różnym dyrektorom.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?