Czy możliwe jest stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy wobec nauczyciela, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Langner Agata
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwe jest stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, wobec nauczyciela, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia?

Proszę o udzielenie odpowiedzi, z jakim dniem wygasa stosunek pracy na podstawie ww. przepisu - z dniem otrzymania przez pracodawcę prawomocnego wyroku czy z dniem uprawomocnienia wyroku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX