Czy możliwe jest różnicowanie świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów/rencistów w zależności od kryterium dochodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zatrudnia 37 pracowników i pracodawca dobrowolnie tworzy ZFŚS. Czy dla emeryta/rencisty, za którego zakład pracy zwiększa odpis na ZFŚS, można w ramach świadczenia z ZFŚS wydać paczkę w formie ekwiwalentu pieniężnego (w wysokości zależnej od grupy dochodowości), zamiast świadczenia świątecznego, które przewidziane w regulaminie jest tylko dla obecnych pracowników? Czy konieczne jest uwzględnienie i wypłacanie świadczeń w takich samych wysokościach zarówno dla pracowników jak i dla emerytów/rencistów - zależnych od grup dochodowości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX