Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r.

PYTANIE

Pani X w okresie zasiłkowym 2017/2018 pobierała świadczenia rodzinne i wychowawcze na syna Y. W sierpniu br. złożyła odpowiednie wnioski na powyższe świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2018/2019. W międzyczasie (wrzesień 2018 r.) do tutejszego Ośrodka dotarła informacja, iż dziecko, dla którego Pani X nabyła prawo do świadczeń rodzinnych i wychowawczych nie przebywa z nią, a z ojcem. Dzieje się na skutek bezprawnego przetrzymywania syna przez ojca biologicznego. Postanowieniem sądu, miejsce stałego pobytu dziecka jest przy matce; ojciec posiada ograniczoną władzę rodzicielską - nie oddał on jednak dziecka po jednym z widzeń. Od tego momentu toczy się szereg postępowań, pani X jeździ do synka po kilka razy dziennie, kupuje mu jedzenie, zabawki.

Czy fakt, iż dziecko nie przebywa z matką (wskutek celowego przetrzymywania przez ojca), a która jest świadczeniobiorcą jest wystarczającym powodem do odmowy / wstrzymania tudzież zwrotu pobranych świadczeń?

A może warto zawiesić postępowanie do czasu wyjaśnienia przez organ wyższej instancji, tj. Sąd - bowiem posiedzenie ma się odbyć 19.12.2018 r. (świadczenia rodzinne - złożony wniosek, decyzja jeszcze nie wydana)?

Bądź wstrzymać wykonanie realizacji świadczeń, a następnie wszcząć i zawiesić postępowanie na zasadach jw. (świadczenia wychowawcze, złożony wniosek, decyzja administracyjna wydana)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?