Czy możliwe jest przyznanie babci świadczenia wychowawczego na wnuczkę? - OpenLEX

Czy możliwe jest przyznanie babci świadczenia wychowawczego na wnuczkę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Babcia złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wnuczkę.

Sąd na czas trwania postępowania w sprawie o umieszczenie małoletniej w rodzinie zastępczej u dziadków i o ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicom dziecka postanowił udzielić zabezpieczenia i na czas trwania przedmiotowego postępowania powierzył dziadkom pieczę nad małoletnią wnuczką. O świadczenie wychowawcze może ubiegać się rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny, dyrektor domu pomocy społecznej.

Czy to powierzenie opieki daje podstawę do przyznania babci świadczenia?

Czy babcia musi posiadać dokument, iż jest ustanowiona opiekunem prawnym małoletniej?

Nie jest jeszcze rodziną zastępczą i PCPR odesłał Panią do OPS.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX