Czy możliwe jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z mieszkańcem gminy celem ustalenia, czy zachodzą przesłanki do jego ubezwłasnowolnienia na zlecenie prokuratury?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prokuratura Rejonowa zwróciła się do Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem (bez podania podstawy prawnej) o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z mieszkańcem gminy, a w szczególności określenia, czy zachodzą przesłanki do jego ubezwłasnowolnienia. Należy zaznaczyć, że osoba nie była i nie jest klientem Ośrodka.

Ponadto o określenie, czy w związku z tymi przesłankami (choroba psychiczna, niedorozwój, narkomania, alkoholizm) nie jest w stanie pokierować swoim zachowaniem.

Dodatkowo Prokuratura wniosła o zebranie zaświadczeń o stanie zdrowia, odpisu aktu urodzenia, określenia stanu majątkowego: aktywa w banku, nieruchomości, prawa do spadku, itp.

Proszę o wyjaśnienie, czy istnieje umocowanie prawne dające podstawę Prokuraturze do wystosowania powyższej prośby, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego i zabrania określonych dokumentów?

Proszę o opinie w tej sprawie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX