Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pod koniec marca 2020 r., na etapie tworzenia projektów arkuszy organizacji szkół, zrodził się pomysł utworzenia oddziału sportowego w klasie IV, gdzie zamysłem było nie przeprowadzanie rekrutacji z terenu gminy, a jedynie pomieszanie kl. IV a, IV b i IV c, z danej szkoły i wybór najlepszych uczniów. Oddział sportowy – piłki siatkowej składałby się z 12 chłopców i 12 dziewcząt, uczniów kl. IVa, IVb i IVc, którzy przeszliby próby sprawności i spełnialiby określone wymagania. Zatem nadal szkoła liczyłaby 3 oddziały klas IV, w tym 1 oddział sportowy. W związku z tym, że sytuacja miała miejsce w marcu, organ prowadzący nie przygotował i nie określił do końca stycznia zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo oświatowe, terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego; ogłoszenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniach. Czy istnieje przepis, który w tej sytuacji zwalniałby organ prowadzący z ww. obowiązku zapisanego w prawie oświatowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?