Czy możliwe jest przeniesienie pacjentów z listy prowadzonej dla komórki likwidowanej, na listę nowotworzonego oddziału leczenia jednego dnia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital zamierza przekształcić stacjonarny oddział szpitalny (udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji) w oddział/ zespół chirurgii jednego dnia (udzielający świadczeń w czasie nieprzekraczającym 24 godzin).

Czy szpital może przenieść pacjentów umieszczonych na liście oczekujących utworzonej dla potrzeb oddziału na listę oczekujących na świadczenie w ramach nowej jednostki organizacyjnej (która będzie udzielała świadczeń w identycznym zakresie)?

Jeśli tak, czy ma obowiązek poinformować o tym pacjentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX