Czy możliwe jest przeniesienie częściowo skonsumowanej decyzji o warunkach zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dyda Konrad
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka uzyskała warunki zabudowy dla farmy PV dla działek o łącznej powierzchni ponad 1000 ha, następnie skonsumowała WZ w części 300 ha, uzyskując pozwolenie na budowę, czy istnieje możliwość przeniesienia praw do pozostałej powierzchni działek (ponad 700 ha) na inna spółkę?

W decyzji WZ przewidziano możliwość realizacji inwestycji w etapach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX