Czy możliwe jest przedłużenie terminu związania ofertą lub ważności wadium po dokonaniu wyboru wykonawcy, a jeszcze przed podpisaniem z danym wykonawcą umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający ogłosił postępowanie na roboty budowlane w trybie podstawowym, na podstawie przepisów nowego PZP. Otwarcie ofert odbyło się 3 sierpnia. Wynik postępowania ogłoszono 18 sierpnia. Podpisaną przez zamawiającego umowę, w formie elektronicznej, wysłano do wykonawcy 27 sierpnia. Wszystko w terminie związania ofertą, który upływa 1 września. Wykonawca zwleka z podpisaniem umowy, tzn. nie zwraca umowy podpisanej.

Czy w takiej sytuacji, po wyborze oferty w terminie jej związania, ogłoszeniu wyników postępowania i wysłaniu podpisanej przez zamawiającego umowy do wykonawcy, zamawiający może wezwać wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą i ważności wadium?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX