Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałużna Milena
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przeprowadził postępowanie na dostawę materiałów biurowych. Jednym z wymogów określonych w SIWZ było podanie producenta oferowanego asortymentu. Jeden wykonawca w jednej z pozycji "długopis z wymiennym wkładem" podał oferowanego producenta, natomiast w innej pozycji o nazwie "wkład do w/w długopisu" czyli do tego długopisu z wymiennym wkładem producenta nie podał.

Czy zamawiający może wobec tego dokonać poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności z SIWZ, nie powodującej istotnej zmiany w treści oferty wpisując tego samego producenta co producent długopisu?

Z oferty wynika, że wkład do długopisu określonego już producenta nie może być inny niż producenta samego długopisu. Wartość tej pozycji (wkład do długopisu) to 0,23 zł za sztukę i zmiana ta nie wpływa na pozycje w rankingu złożonych ofert.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?