Czy możliwe jest dokonanie zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej na gaz wraz z instalacją wewnętrzną gazu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwe jest dokonanie zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej na gaz wraz z instalacją wewnętrzną gazu w trybie art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud.?

Inwestor dokonał zgłoszenia zbiornikowej instalacji gazu płynnego z montażem zbiornika i wewnętrzną instalacją gazową.

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej może przyjąć takie zgłoszenie (z projektem), czy z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d pr. bud. budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia, a zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 9 pr. bud. budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wymaga zgłoszenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX