Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mamy zamiar dokonać pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego, z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (likwidacja stanowiska pracy). Pracownik jest w następujących ochronach:

1. jest wskazany przez związki zawodowe,

2.  jest przewodniczącym rady pracowników,

3. jest członkiem rady nadzorczej,

4. podlega ochronie przedemerytalnej.

Czy w świetle ww. ochron jest możliwe dokonanie wypowiedzenia zmieniającego?

Jeżeli tak, to czy zamiar dokonania wypowiedzenia zmieniającego należy skonsultować z każdym z tych organów?

Czy wymagana jest zgoda, czy tylko wystarczy konsultacja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?