Czy możliwe jest dokonanie w nowym zezwoleniu zmian polegających na zmianie lokalizacji miejsc magazynowania odpadów? - OpenLEX

Czy możliwe jest dokonanie w nowym zezwoleniu zmian polegających na zmianie lokalizacji miejsc magazynowania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot planuje wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na przetwarzanie odpadów (poprzednie zostało zaktualizowane w 2020 r.) i uchylenie poprzedniego.

Czy możliwe jest dokonanie w nowym zezwoleniu zmian polegających na zmianie lokalizacji miejsc magazynowania odpadów?

Nadal będą się znajdować na tej samej działce - chodzi o przesuniecie miejsca magazynowania.

Czy możliwe jest również zwiększenie ilości odpadów przewidzianych do magazynowania w ciągu roku - nie zmieniając ilości odpadów magazynowanych w tym samym czasie?

Czy możliwa będzie zmiana sposobu magazynowania odpadów?

Obecnie mogą być magazynowane w kontenerach - podmiot planuje magazynować w pryzmach na wybetonowanym podłożu.

Czy możliwe będzie dodanie dwóch kodów odpadów przewidywanych do wytworzenia - nieuwzględnionych we wcześniejszym zezwoleniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX