Czy możliwe jest, by spółdzielnia zlikwidowała płatne parkingi i tereny te przeznaczyła dla członków na bezpłatne miejsca postojowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Po wyodrębnieniu nieruchomości mieszkaniowych w sposób wymagany przepisami ustawy, w zasobach spółdzielni pozostały grunty stanowiące mienie spółdzielni, przyległe do wyodrębnionych nieruchomości. Na terenach tych spółdzielnia prowadziła parkingi strzeżone, pobierając za ich korzystanie opłaty. Po wielu latach przybyło wiele samochodów i mieszkańcy nieruchomości mieszkaniowych domagają się, aby spółdzielnia zlikwidowała płatne parkingi i tereny te przeznaczyła dla członków na bezpłatne miejsca postojowe. Zarząd jest skłonny to zrobić, ale poprzez zwiększenie terenu danej nieruchomości mieszkaniowej, do której przylega teren parkingu.

Czy jest to możliwe, a jeżeli tak, to czyją decyzją?

2. Na terenach wyodrębnionych nieruchomości mieszkaniowych obowiązuje organizacja ruchu oraz prawo parkowania wyłącznie osób uprawnionych, zamieszkujących w danej nieruchomości. Mieszkańcy tych nieruchomości, w których jest za mała ilość miejsc postojowych, żąda prawa parkowania w dowolnej nieruchomości twierdząc, że spółdzielnia jest jedna i nie można im tego zabronić.

Czy zarząd ma rację wyjaśniając, że dana nieruchomość ma prawo zakazać innym prawa korzystania z ich mienia, gdyż każda nieruchomość jest odrębnie rozliczana z kosztów utrzymania swojego mienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX