Czy możliwa jest zmiana umowy w zakresie stawki VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe na wykonanie 3 budynków mieszkalnych. Jako formę wynagrodzenia zastosowano wynagrodzenie ryczałtowe. W formularzu ofertowym wskazano, że obowiązywać będzie 8% stawka podatku VAT. W trakcie realizacji robót wykonawca zgłosił się z wnioskiem o aneksowanie umowy, ponieważ niektóre z pozycji przedmiaru objęte są stawką 23% VAT (tj. infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu).

Jak w tej sytuacji musi postąpić zamawiający?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX