Czy możliwa jest legalizacja robót w wodzie polegających na utworzeniu plaży w efekcie nawiezienia i rozplantowania piasku na działce jeziora?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod. możliwa jest legalizacja robót w wodzie polegających na utworzeniu plaży w efekcie nawiezienia i rozplantowania piasku na działce jeziora (na gruncie niepokrytym wodą, ale oznaczonym w ewidencji jako wp)?

Właściciel działki przyległej do jeziora przyznał się, że po raz pierwszy nawiózł i rozplantował piasek w 2018 r. i od tego czasu co roku dowozi i rozplantowuje piasek. Tut. organ otrzymał zawiadomienie o nielegalnej plaży w tym roku. Przywrócenie brzegu jeziora do stanu pierwotnego nie jest możliwe, ponieważ roboty mające na celu usunięcie kilkuletniej warstwy piasku przyniosą więcej szkody niż pożytku. Zawiadomienie policji spowoduje ewentualne nałożenie kary, ale nie spowoduje naprawy szkody.

Czy korzystniejszym działaniem z punktu widzenia Wód Polskich nie byłaby legalizacja plaży?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX