Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor planuje budowę budynku usługowo handlowego z częścią mieszkalną z wyłączeniem obrotu żywnością tj. restauracja, sklep spożywczy itp. Na terenie działki, na której ma być zlokalizowany budynek został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego przeznaczenie określa symbol A.02.UU - tereny zabudowy usługowej. Na terenie przedmiotowej działki znajdują się istniejące budynki. Działka graniczy z jednej strony bezpośrednio z terenem istniejącego cmentarza. W planie wyznaczona została 50 m strefa ograniczeń zainwestowania od terenu cmentarza, która obejmuje m.in. działkę inwestora. Plan miejscowy zarówno w karcie terenu A.02.UU, jak i w zapisach ogólnych mówi, że w zagospodarowaniu wyznaczonej od cmentarza strefy obowiązują przepisy odrębne, które nie zostały zdefiniowane.

Czy w świetle rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, możliwa jest budowa budynku usługowo handlowego z częścią mieszkalną w odległości mniejszej niż 50 m od terenu istniejącego cmentarza?

Jakie ewentualnie przepisy odrębne należy wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania przedmiotowego wniosku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?