Czy możemy zmienić, stawkę amortyzacji dla wykupionego budynku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mieliśmy środek trwały obcy (budynek), dla której ustalono 10% amortyzację. Wykupiliśmy ten budynek.

Czy możemy zmienić (kiedy i na jakich warunkach) stawkę amortyzacji dla tego budynku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX