Czy możemy zastosować współczynnik 2 amortyzując komputer metodą liniową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2011 r.

PYTANIE

Czy możemy zastosować współczynnik 2 podwyższający stawkę amortyzacyjną komputera (30%) amortyzowanego metodą liniową? Czy współczynnik ten stosuje się do degresywnej metody amortyzacji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access