Czy możemy traktować starorzecze jako powierzchniowe wody płynące, dla których uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 9 pr.wod. jest zasadne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do zarządu zlewni wpłynął wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. przejście pod dnem rzeki siecią elektroenergetyczną. Działka, na której realizowana będzie inwestycja, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowi działkę Skarbu Państwa we władaniu RZGW, klasoużytek wg ewidencji gruntów - "Wp". Działka stanowi starorzecze powstałe w dolinie rzeki poprzez odcięcie zakola rzeki od głównego nurtu.

Czy możemy traktować starorzecze jako powierzchniowe wody płynące, dla których uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod. jest zasadne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX