Czy możemy stosować przepisy dot. zmian umowy w zakresie umów zawieranych w trybie PZP, jeżeli do danej części zamówienia nie stosujemy przepisów PZP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt 8 starego PZP w związku z art. 6a starego PZP.

Czy do tej umowy ma zastosowanie art. 144 starego PZP i czy na tej podstawie można dokonać zmiany umowy?

Jeżeli nie, to czy zmiany takiej można dokonać na podstawie Kodeksu cywilnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX