Czy możemy przyjąć gruz od osoby fizycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest górna granica możliwości przyjęcia gruzu od osoby fizycznej?

Posiadamy decyzję na przetwarzanie odpadów, w tym kody z grupy 17.

Czy możemy przyjąć gruz od osoby fizycznej?

Czy wymagane są jakieś dokumenty potwierdzające dane osoby fizycznej, która przekazała nam odpad?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX