Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2020 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2018 r.

PYTANIE

Nasza firma posiada kilka ton złomu aluminiowego. Złom jest dobrej jakości, bez zanieczyszczeń, czysty, bez powłok z tworzyw sztucznych czy malarskich itd. Złom nie znajdzie zastosowania w prowadzonej przez nas działalności, dlatego chcemy się go pozbyć (sprzedać). Chęć zakupu zadeklarowała firma działająca w branży metalowo – odlewniczej. Firma ta jednak nie ma żadnych zezwoleń na zbieranie ani przetwarzanie odpadów.

Czy możemy po prostu sprzedać złom jako produkt bez uznawania go za odpad i bez wystawienia KPO?

Czy w opisanej sytuacji można skorzystać z przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011, jeżeli okaże się, że aluminium spełnia odpowiednie kryteria?

Jak należy rozumieć zapisy w/w rozporządzenia?

Czy na jego mocy możemy stwierdzić, że posiadane przez nas aluminium nie jest odpadem (o ile spełnia kryteria jakościowe) i brak jest konieczności wystawienia KPO?

Jeżeli błędnie odczytujemy zapisy rozporządzenia, to jak należy postąpić, byśmy mogli sprzedać aluminium odbiorcy, który nie ma zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami (bez wszczynania procedury uznania przez marszałka województwa za produkt uboczny, która naszym zdaniem i tak nie ma zastosowania, bo nie prowadzimy procesu produkcyjnego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?