Czy możemy dochodzić należności wobec jednego z dłużników solidarnych co do którego ostatnie czynności egzekucyjne zakończyły się ponad 10 lat temu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możemy dochodzić należności wobec jednego z dłużników solidarnych, co do którego ostatnie czynności egzekucyjne zakończyły się ponad 10 lat temu?

Co do pozostałych dłużników solidarnych egzekucja nadal toczy się. Mamy wyrok z 1994 roku przeciwko czterem dłużnikom solidarnym.

Czy skoro wobec jednego z nich przez 10 lat nie toczyła się egzekucja, to czy jego zobowiązanie uległo przedawnieniu, czy też egzekucja przeciwko innym dłużnikom solidarnym przerywa przedawnienie wobec tego jednego "nieaktywnego" dłużnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX