Czy mogę skorzystać ze zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można ubiegać się o zwrot VAT w terminie 25 dni w przypadku wykazania w poz. 46 deklaracji VAT korekty kwoty podatku naliczonego o której mowa w art. 89 b ust. 1?

Wszystkie faktury z miesiąca, za który występuje podatnik o zwrot VAT są opłacone, faktur opłaconych gotówka jest mniej niż 15.0000 zł, kwota nadwyżki podatku naliczonego do przeniesienia z poprzedniej deklaracji wynosi 0,00 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX