Czy mogę pozostawić wniosek o świadczenie wychowawcze bez rozpatrzenia po upływie 3 lat? - OpenLEX

Czy mogę pozostawić wniosek o świadczenie wychowawcze bez rozpatrzenia po upływie 3 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze 2019.06.25 na pierwsze dziecko, ur. 2014.05.30, załączając orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 2018.12.12, wydane od urodzenia do 2021.12.31. Dnia 2019.01.04 odwołała się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności odnośnie pkt 7. Dnia 2019.02.07 WZON utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie. Dnia 2019.03.14 odwołała się do Sądu Rejonowego.

Na podstawie Pani prośby z dnia 2019.06.25 zawieszono dnia 2019.07.04 (data odbioru 2019.07.08) postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, powołując się na art. 97 § 1 i § 4, art. 101 § 1 i § 3, art. 123 § 1 oraz art. 141 § 1 i § 2 k.p.a. W uzasadnieniu przytoczono art. 5 ust. 3 i art. 18 ust. 3 u.p.p.w.d. oraz art. 97 § pkt 4 k.p.a. zawieszając postępowanie do rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez inny organ lub sąd.

Jak długo muszę czekać na dostarczenie dokumentów?

Czy mogę pozostawić wniosek o świadczenie wychowawcze bez rozpatrzenia po upływie 3 lat, czyli 2022.07.08, skoro ZUS od 2022.01.01 przejmuje świadczenia wychowawcze i OPS realizuje wypłaty do 2022.05.31?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX