Czy moc transformatora oraz kubatura silosu mają jakieś znaczenie z punktu widzenia ewentualnego obowiązku uzyskania decyzji... - OpenLEX

Czy moc transformatora oraz kubatura silosu mają jakieś znaczenie z punktu widzenia ewentualnego obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Czy w związku z realizacją nowej inwestycji, obejmującej m.in. stację transformatorową 1250 kVA oraz silos lejowy na materiał sypki (np. piasek, trociny, granulat roślinny, pelet), konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej?

Planowana kubatura silosu to od 50 m3 do 110 m3.

Czy moc transformatora oraz kubatura silosu mają jakieś znaczenie z punktu widzenia ewentualnego obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej? Czy są tutaj ustalone jakieś progi kwalifikacyjne? Czy charakter magazynowanych w silosie substancji ma jakieś znaczenie (zakładamy, że są to substancje sypkie)? Jeżeli tak, to jakie jest ewentualne kryterium decydujące o konieczności uzyskania decyzji środowiskowej?

Prosimy o odpowiedź tylko z punktu widzenia wskazanych elementów inwestycji (tj. przy założeniu, że nie będzie ona stanowiła przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko z uwagi na jej inne parametry - np. powierzchnię zabudowy).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?