Czy mobilna kruszarka odpadów budowlanych jest instalacją w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot prowadzi kruszenie odpadów budowlanych w kruszarce mobilnej, jednak proces ten jest prowadzony na konkretnej nieruchomości. Mimo że kruszarka sama w sobie ma charakter urządzenia mobilnego, to jednak w danej sytuacji jest ona użytkowana w sposób stacjonarny, w jednym miejscu.

Czy w takiej sytuacji kruszarkę tę traktuje się jako instalację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.?

A zatem, czy w takiej sytuacji, przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów, konieczne byłoby uprzednie uzyskanie przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX