Czy mimo tego, że pracownik faktycznie nie świadczy pracy nabędzie prawa do urlopu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik został zatrudniony 4.06.2018 r., jest to jego pierwsza praca i urlop nabywa po miesiącu pracy w wymiarze 1,66. Począwszy od 11.06.2018 r. przestał przychodzić do pracy, w dniu 18.06.2018 r. wpłynęło zwolnienie lekarskie tylko na jeden dzień, pozostałe są traktowane jako nieusprawiedliwione niepłatne. 26.06.2018 Pracodawca wysłał pracownikowi na adres domowy pismo, że zwalnia go z pracy z dniem dostarczenia tego pisma.

Czy jeżeli pracownik odbierze pismo po upływie miesiąca, to nabierze uprawnienia do wypłaty ekwiwalentu za jeden miesiąc pracy? I czy będzie mu się on należał biorąc pod uwagę to, że nie przepracował pełnego miesiąca tylko 6 dni?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access