Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma wystąpiła do gminy o wydanie informacji nt. potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu farm fotowoltaicznych na wymienionych działkach (tut. zostało wymienionych 5 działek, każda działka w innej miejscowości, nie są to działki przylegające do siebie). Firma zamierza zlokalizować farmy fotowoltaiczne na powierzchni nie przekraczającej 0,99 ha każda. Jednocześnie firma złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla jednej z tych działek, gdzie określiła, że moc przesyłowa wyniesie 2 MW.

Czy mimo, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś. wnioskowana farma fotowoltaiczna nie przekroczy 0,99 ha można narzucić uzyskanie decyzji środowiskowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?